Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen op te zeggen zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. De annuleringsperiode bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de laatste artikelen in uw bezit of in het bezit van uw gevolmachtigde (die geen expediteur is) waren of kwamen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op annulering, moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen van uw beslissing. Dit kan via mail op [email protected] of per post aan Hendriks Machines GCV, rode rokstraat 89, 3511 Kuringen. Datum poststempel of ontvangst email bepalen of er tijdig beroep gedaan werd op herroepingsrecht

  • De goederen moeten aan ons worden geretourneerd in de originele verpakking inclusief alle geleverde accessoires.
  • Gebruikte machines zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
  • terugbetalingen gebeuren op de rekening, waarmee de betaling werd uitgevoerd
  • * Voor de gratis retourzending sturen wij u na overleg met onze klantenservice een gratis retoursticker.*
  • *( met uitzondering van Palletzendingen )
  • * Kosten voor het terugsturen van palletzendingen zijn voor de klant
  • * Kosten voor een geweigerde palletzending worden aan de klant in rekening gebracht

Na ontvangst zullen wij het geretourneerde artikel beoordelen om u een volledige of gedeeltelijke terugbetaling te geven. Dit gebeurt uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 14 dagen.